Những nội dung mới của Luật BHXH 2014 [Intro]Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm, bổ sung chế độ thai sản, hạn chế bảo hiểm xã hội một lần… là những thay đổi chính trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014, được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2016.

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm rõ hơn những nội dung mới của Luật này, CLB Pháp chế Doanh nghiệp phối hợp cùng Kyna.vn thực hiện chuyên đề Những nội dung mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Thông qua chuyên đề, bạn sẽ nắm những nội dung cơ bản và cách thức vận dụng luật vào trong hoạt động doanh nghiệp của mình.

Khám phá khóa học tại:

Nguồn: https://locashcowboysmusic.com

Xem thêm bài viết khác: https://locashcowboysmusic.com/phap-luat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *