Luật viên chức 2014 , luật viên chức 2015 ,luật cán bộ công chức 2014Mua sách gọi :0947.809.541 , www.sachnganle.com ; Luật cán bộ công chức luật viên chức chính sách tuyển dụng miễn nhiệm đãi ngộ khen thưởng 2014 ;Luật viên chức 2014 , luật viên chức 2015 , luật cán bộ công chức 2014 ; luật cán bộ công chức 2015 ;Luật lao động luật việc làm luật công đoàn chính sách thi hành dành cho người lao đông 2014 ;Luật lao động luật việc làm luật công đoàn chính sách thi hành dành cho người lao đông 2015 ;Bộ Luật lao động tiếng Hoa Việt Anh Hàn Nhật 2014 ;Bộ Luật lao động tiếng Hoa Việt Anh Hàn Nhật 2015 ;Luật lao động song ngữ tiếng Anh Việt 2014 ;Luật lao động song ngữ tiếng Anh Việt 2015;Luật lao động song ngữ tiếng Anh Việt 2014 ;Luật lao động song ngữ tiếng Anh Việt 2015;giám đốc những quy định pháp luật cần biết ;giám đốc những quy định pháp luật cần biết 2014 ;giám đốc những quy định pháp luật cần biết 2015;Hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường áp dụng hiện hành mới nhất ;Những quy định mới trong các lĩnh vực thuế và các hình thức xử phạt, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế trong các loại hình doanh nghiệp ;85 Năm Công Đoàn Việt Nam Xây dựng và Phát triển ;Điều lệ Công đoàn việt nam và những quy định mới quản lý thu chi tài chính bổ nhiệm kế toán khen thưởng trong tổ chức công đoàn dành cho cán bộ công đoàn các cấp năm 2014 ;Định hướng chương trình thanh tra kế hoạch thanh tra quy trình thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm sau cuộc thanh tra trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nhgiệp 2014 ;Định hướng chương trình thanh tra kế hoạch thanh tra quy trình thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm sau cuộc thanh tra trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nhgiệp 2015 ;Luật tiếp công dân – Quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong các cơ quan đon vị hành chính sự nghiệp năm 2014 ;Luật tiếp công dân – Quy trình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong các cơ quan đon vị hành chính sự nghiệp năm 2015 ;Luật đấu thầu sửa đổi bổ sung trình tự thủ tụ đấu thầu lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu năm 2014 ;Luật đấu thầu sửa đổi bổ sung trình tự thủ tụ đấu thầu lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu năm 2015
Mã sản phẩm: 3350095
Tên sản phẩm : Luật cán bộ công chức viên chức chính sách tuyển dụng miễn nhiệm đãi ngộ khen thưởng 2014
Tác giả : Bộ tài chính
Nhà xuất bản : tài chính
Năm xuất bản : 2014
Kích thước : 20x28cm
Trọng lượng : 2500g
Hình thức bìa : Mềm
Số trang : 424
Giá sản phẩm: 335,000 VNĐ
Nội dung:

Chi tiết thông tin

Nội dung của cuốn sách gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật cán bộ, công chức – luật viên chức và văn bản hướng dẫn thi hành.

Phần II. Quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.

Phần III. Nguyên tắc tổ chức bộ máy, biên chế và quản lý viên chức.

Phần IV. Quy định về vị trí làm việc và cơ cấu ngạch công chức.

Phần V. Tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí, thay thế và cho thôi việc công chức, viên chức.

Phần VI. Quy chế mới về thi nâng ngạch và thăng hạng chức danh nghề nghiệp công chức.

Phần VII. Quy chế đào tạo bồi dưỡng và hoàn trả chí phí đào tạo đối với cán bộ chuyên trách.

Phần VIII. Công chức, viên chức và công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Phần IX. Chế độ bồi dưỡng và chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 424 trang, Giá bán: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2014.

Nguồn: https://locashcowboysmusic.com

Xem thêm bài viết khác: https://locashcowboysmusic.com/phap-luat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *