( Beat ) Luật Bất Thành Văn – B RayNguồn Image : Sói UG
Nguồn beat :

FP B-Ray : 
Youtube B-Ray :
—-

Verse 1:

Anh đã gọi cho em vào đêm qua, 
Hên quá, em không bắt máy, 
Vì đốm lửa bạn anh châm, nó lỡ quá cháy, 
Khiến anh phải nhớ, những cơ hội anh đã không bắt lấy, 
Anh viết bài nhạc cho em, sẽ không bao giờ có ai nghe, 
Con tim và tâm trí anh luôn sẽ là hai phe, 
Em ơi, biển và trời em có còn xanh biếc?
Và nếu có giây nào em nhớ, thì liệu em sẽ cho anh biết?
Anh mang tâm sự xây thành lâu đài nhưng chắc không bao giờ đủ, 
Có những quá khứ mà anh đã chôn nhưng sẽ không bao giờ cũ, 
Anh có con quỷ ở sâu trong mình, và nó không bao giờ ngủ, 
Anh có 1 vài cảm xúc chỉ dành cho em mà anh không thể làm chủ, 
Và anh không biết phải đặt tên nó là gì?
Có ai từng hỏi khi Âu Cơ đi thì Lạc Long Quân đã còn lại gì?
Liệu hình ảnh của anh và em sẽ thật không còn sau khi em đốt mất?
Vậy thì anh nghĩ có lẽ đó là cách tốt nhất.

Hook:

It’s Ok, 
Người suy nghĩ luôn là anh,
Đó là luật bất thành văn.

Verse 2:

Em đã gọi cho anh vào đêm qua, 
Hên quá, anh không bắt máy, 
Vì đốm lửa bạn anh châm, nó lỡ quá cháy, 
Khiến anh phải nhớ, những cơ hội anh đã không bắt lấy, 
Bạn anh nói nó thấy em đi cùng người mới, 
Vậy là anh đoán ở trong câu chuyện 2 ta không ai là người đợi, 
Nhưng mà em ơi em, em có cảm thấy thế hay không?
Tim em có mất vài nhịp khi em nghĩ đến cái ngày mà anh sẽ về đây không?
Vì anh đã suy diễn, nghĩ đến nó thường xuyên, 
Rằng ông tơ và bà nguyệt, cất giấu con đường duyên,
Em thường hay gọi và nói anh nghe những gì đã làm em buồn, 
Và nhất là vào những khi nào màn đêm xuống, 
Anh mang con tim với nhiều viết thương và bước, đi, 
Nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác này vào lúc trước, khi, 
Em đến, 
Anh biết em nhớ rõ cái đêm ở trong nhà hàng thắp đầy nến, 
Anh đã đặt bàn cho 2 người, nhưng mà rồi chỉ có 1 người đến, 
Damn…

Hook:

It’s Ok, 
Người suy nghĩ luôn là anh,
Đó là luật bất thành văn.

Verse 3:

Đó là việc anh nên, không có nghĩa được làm cái cớ,
Chỉ là vì anh quên, không có nghĩa anh đã không nhớ,
Chỉ vì ta đã lạc, không có nghĩa là ta đã mất,
Chỉ là vì ta là con nít, thì không có nghĩa những lời anh nói không thật, 
Anh có 1 danh sách thống kê những việc anh không nên làm, 
Nó ghi: tuyệt đối vào những khi say không nên đi tìm tên em ở trên mạng, 
Không bắt máy, không nắm tay, và tuyệt đối không nhìn vào mắt, 
Anh không cần ghi nó xuống giấy, vì đây là luật bất thành văn.

Bridge:

Người suy nghĩ luôn là anh,
Đó là luật bất thành văn.
( x nhiều lần)

Nguồn: https://locashcowboysmusic.com

Xem thêm bài viết khác: https://locashcowboysmusic.com/phap-luat/

 • Anh đã gọi cho em vào đêm qua
  Hên quá em không bắt máy
  Vì đốm lửa bạn anh châm nó lỡ quá cháy
  Khiến anh phải nhớ những cơ hội anh đã không bắt lấy
  Anh viết bài nhạc cho em sẽ không bao giờ có ai nghe
  Con tim và tâm trí anh luôn sẽ là hai phe
  Em ơi biển và trời em có còn xanh biếc?
  Và nếu có giây nào em nhớ thì liệu em sẽ cho anh biết?
  Anh mang tâm sự xây thành lâu đài nhưng chắc không bao giờ đủ
  Có những quá khứ mà anh đã chôn nhưng sẽ không bao giờ cũ
  Anh có con quỷ ở sâu trong mình và nó không bao giờ ngủ
  Anh có 1 vài cảm xúc chỉ dành cho em mà anh không thể làm chủ
  Và anh không biết phải đặt tên nó là gì?
  Có ai từng hỏi khi Âu Cơ đi thì Lạc Long Quân đã còn lại gì?
  Liệu hình ảnh của anh và em sẽ thật không còn sau khi em đốt mất?
  Vậy thì anh nghĩ có lẽ đó là cách tốt nhất.

  [Hook:]
  It's Ok
  Người suy nghĩ luôn là anh
  Đó là luật bất thành văn.

  [Verse 2:]
  Em đã gọi cho anh vào đêm qua
  Hên quá anh không bắt máy
  Vì đốm lửa bạn anh châm nó lỡ quá cháy
  Khiến anh phải nhớ những cơ hội anh đã không bắt lấy
  Bạn anh nói nó thấy em đi cùng người mới
  Vậy là anh đoán ở trong câu chuyện 2 ta không ai là người đợi
  Nhưng mà em ơi em em có cảm thấy thế hay không?
  Tim em có mất vài nhịp khi em nghĩ đến cái ngày mà anh sẽ về đây không?
  Vì anh đã suy diễn nghĩ đến nó thường xuyên
  Rằng ông tơ và bà nguyệt cất giấu con đường duyên
  Em thường hay gọi và nói anh nghe những gì đã làm em buồn
  Và nhất là vào những khi nào màn đêm xuống
  Anh mang con tim với nhiều viết thương và bước đi
  Nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác này vào lúc trước khi
  Em đến
  Anh biết em nhớ rõ cái đêm ở trong nhà hàng thắp đầy nến
  Anh đã đặt bàn cho 2 người nhưng mà rồi chỉ có 1 người đến
  Damn…

  [Hook]

  [Verse 3:]
  Đó là việc anh nên không có nghĩa được làm cái cớ
  Chỉ là vì anh quên không có nghĩa anh đã không nhớ
  Chỉ vì ta đã lạc không có nghĩa là ta đã mất
  Chỉ là vì ta là con nít thì không có nghĩa những lời anh nói không thật
  Anh có 1 danh sách thống kê những việc anh không nên làm
  Nó ghi: tuyệt đối vào những khi say không nên đi tìm tên em ở trên mạng
  Không bắt máy không nắm tay và tuyệt đối không nhìn vào mắt
  Anh không cần ghi nó xuống giấy vì đây là luật bất thành văn.

  [Bridge:]
  Người suy nghĩ luôn là anh
  Đó là luật bất thành văn.

  Ninh Đặng Nhật Minh May 26, 2020 9:26 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *